SQZ, s.r.o.

Akreditovaná zkušební laboratoř

Laboratorní služby

ve všech oblastech zejména dopravního a inženýrského stavitelství

SQZ, s.r.o. je společnost zabývající se kvalifikovaným prováděním laboratorních prací i zkoušením na stavbě ve všech oblastech zejména dopravního a inženýrského stavitelství. Laboratoře jsou vybaveny moderní přístrojovou, lisovou, vrtnou a měřičskou technikou. Pracují v nich odborníci s mnohaletou praxí a zkušenostmi z velkých staveb doma i v zahraničí.

Společnost je součástí koncernu Skupina Metrostav. Společnost SQZ, s.r.o. přijala a řídí se Etickým kodexem Skupiny Metrostav.

SQZ je členem

Nabízíme kompletní portfolio služeb v celém procesu inženýrských staveb

Laboratorní činnost

Naši činnost zajišťujeme v rámci 15 pracovišť v ČR a na Slovensku. Díky tomu můžeme zajistit kvalifikované zkušební činnosti dle požadavků zákazníka. Naše akreditované laboratoře působní na největších dopravních a inženýrských stavbách v ČR a zajišťují komplexní a nezávislé služby pro zhotovitele i investory staveb. V rámci těchto projektů nabízíme i služby týmu specialistů kvality, zabývajících se zpracováním dokumentace k řízení kvality stavby nebo diagnostické a průzkumné práce v oblasti vozovek, letištních ploch, hal a zemních těles.

Kanalizace

+ více

Svislé a vodorovné dopravní značení

+ více

Laboratoř fyzikálních veličin

+ více

Zkoušky integrity pilot – metoda PIT A CHA

+ více

Georadarové měření

+ více

Řízení kvality na stavbách, práce technologa

+ více

Diagnostika vozovek – tuhé a netuhé komunikace

+ více

Kontrola výroby v souladu s ČSN EN

+ více

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás