Island - ražba tunelu

Island - ražba tunelu. Laboratoř VHP - měření v pracovním prostředí.

Více informací

V roce 2013 začala realizace výstavby nejdelšího islandského silničního tunelu Norðfjörður. Nachází se na východním pobřeží Islandu a výrazně usnadní život v regionu, neboť propojí místa, která jsou kvůli horskému terénu přes celou zimu velmi obtížně dostupná.

Tunel Norðfjörður by měl být dokončen na podzim roku 2017. Investorem projektu je společnost Vegagerðin, která představuje islandskou obdobu našeho Ředitelství silnic a dálnic. Zhotovitelem díla je sdružení Metrostavu a místní společností Suðurverk.

Laboratoř VHP zde provádí periodické měření prašnosti, hluku a plynných škodlivin při výstavbě.