Autorizované měření prašnosti Zobrazit v plné velikosti

Autorizované meranie prašnosti

Autorizované měření prašnosti

Více informací

Provádíme měření prašnosti v pracovním prostředí pro účely zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, v návaznosti na nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády ČR č. 68/2010 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 93/2012 Sb. Tato měření může provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel osvědčení o autorizaci podle tohoto zákona.

 

Nabízíme:

  • Měření prašnosti v pracovním prostředí a to (celkové i respirabilní frakce)
  • Měření prašnosti pro zatřídění do kategorií dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
  • Stanovení obsahu fibrogenní složky v respirabilním prachu zejména pak volného SiO2.
  • Provedení návrhu zařazení prací do kategorií dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Tento návrh provedeme na základě našeho autorizovaného měření.

 

Podkladem pro orgán ochrany veřejného zdraví ve výše zmíněných legislativních procesech je protokol o autorizovaném měření prašnosti.