Autorizované měření hluku Zobrazit v plné velikosti

Autorizované meranie hluku

Autorizované měření hluku

Více informací

Měření hluku pro účely zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel osvědčení o autorizaci podle tohoto zákona. Jsou nepostradatelným podkladem pro rozhodování orgánů ochrany veřejného zdraví v legislativních procesech většiny investičních akcí. V přípravných fázích projektů je měření uplatňováno pro zjištění vstupních dat pro výpočtová řešení v akustických studií, resp. jejich kalibraci.

Měření hluku v pracovním prostředí je prováděno pro účely kategorizace prací a následného kontrolního měření stanoveného příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví.

Nabízíme:

  • Měření hluku v pracovním prostředí
  • Měření hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb
  • Kolaudační měření hluku

Zabezpečujeme i související činnost, a to zejména:

  • Zpracování hlukových studií např. pro hluk z dopravy, ze stavební činnosti, z provozoven atd.
  • Kompletní měření stavební akustiky (měření doby dozvuku, měření a vyhodnocení neprůzvučnosti stavebních prvků (stěn, stropů a fasád)
  • Měření a vyhodnocení umělého, denního, sdruženého osvětlení vnitřních prostorů a venkovních prostorů,
  • Měření nouzového osvětlení únikových cest,
  • Měření protipanického nouzového osvětlení ve shromažďovacích sálech