SQZ, s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

Sídlo spoločnosti

Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po , číslo vložky 2735/B

IČO 48096610

 

Vedúci organizačnej zložky: Ing. Jiří Prokop, MBA

Kontakt: +420 585 425 481

 

Vedúci slovenského zastúpenia: Ing. Stanislav Papaj

Kontakt SK: +421 940 502 778

Kontakt CZ: +420 725 575 149

E-mail: papaj@sqz.sk

 

E-mail: sqz@sqz.cz

Web: www.sqz.sk

 
Centrálne skúšobné laboratórium Bratislava - Reg. No. 566/S-376

Adresa:

Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Vedoucí:

Stanislav Papaj

Telefon:

+421 940 502 779

E-mail:

spapaj@sqz.sk

 

mapa