Naše referencie

Naše referencie


Výber z našich služieb a ich referencie.

Skúšky betónov: Ako vyzerajú skúšky betónov na konkrétnych zákazkách: Tunelový komplex BLANKA, Tunel PRACKOVICE, Pražský okruh, Trojský most, Železničný koridor Votice- Benešov, ELI Beamline výskumné centrum Dolné Břežany

Odtrhové skúšky: Odtrhové skúšky na zákazkach: Železničná trať Benešov pri Prahe- Trhoví Štepánov. Cyklistická trasa cez Labe v Čelákoviciach.

Skúšky odolnosti voči chemickým vplyvom: Skúšky odolnosti voči chemickým vplyvom na diaľnici D3.

Skúšky betónov

Jak vypadají zkoušky betonů u konkrétních zakázek: Tunelový komplex BLANKATunel PRACKOVICEPražský okruhTrojský mostŽelezniční koridor Votice-BenešovELI Beamline výzkumné centrum Dolní Břežany 

Odtrhové skúšky

Odtrhové zkoušky na zakázkách: Železniční trať Benešov u Prahy - Trhová ŠtěpánovCyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích 

Skúšky odolnosti voči chemickým vplyvom

Zkoušky odolnosti vůči chemickým vlivům na dálnici D3

Skúšky asfaltov

Zkoušky asfaltu při diagnostice dálnice D5

Meranie hygieny práce

Měření hygieny práce na zakázkách: Metro Dejvická - Motol, stanice Červený vrchVýrobní hala Dýšina - výrobna prefabrikovaných ostění pro tunel EjpoviceTBG Metrostav - betonárna Písnice