Zahraničné zákazky

Pôsobnosť našej spoločnosti sa už dostala za hranice. Pozrite sa ako naše práce prebiehajú vo Fínsku alebo na Islande...

Fínsko – razenie tunela. Laboratórium VHP- meranie v pracovnom prostredí.

Podzemná stavba, ktorú spoločnosť Metrostav realizovala v rokoch 2010 – 2011 v združení s miestnou spoločnosťou Destia Oy, umožnila predĺženie metropolitnej linky fínskej podzemnej dráhy trasy Länsimetro z doterajšej konečnej stanice Ruoholahti na západ do stanice Matinkylä. Nová trasa tak spojí susedné mestá Helsinky a Espoo.

Dodržiavanie hygienických limitov hluku, prašnosti a plynných škodlivín pri razení tunela sledovalo laboratórium VHP Zbraslav.

Island – razenie tunela. Laboratórium VHP- meranie v pracovnom prostredí.

V roku 2013 začala realizácia výstavby najdlhšieho islandského cestného tunelu Norðfjörður. Nachádza sa na východnom pobreží Islandu a výrazne uľahčí život v regióne, pretože prepojí mestá, ktoré sú kvôli horskému terénu cez celú zimu veľmi ťažko dostupné.

Tunel Norðfjörður by mal byť dokončený na jeseň roku 2017. Investorom projektu je spoločnosť Vegagerðin, ktorá predstavuje islandskú obdobu českého Ředitelství silnic a dálnic. Zhotoviteľom diela je združenie Metrostav a miestnej spoločnosti Suðurverk.

Laboratórium VHP tu vykonáva periodické meranie prašnosti, hluku a plynných škodlivín počas výstavby.

Srbsko – razeniu tunela. Skúšobné laboratórium Zbraslav- skúšky striekaných betónov, laboratórium VHP- meranie v pracovnom prostredí.

Viac informácií

Tunel Bancarevo pozostáva z dvoch tubusov, každý pre dva pruhy budúcej diaľnice východnej vetvy koridoru X. Pravý tubus má dĺžku 705 m, ľavý bude mať 678 metrov. Projekt v celkovej hodnote stavebných prác 18,8 mil € (naviac cca 3,4 mil € na vybavení tunelu) realizuje česká Subterra. Práce na tuneli boli zahájené v máji roku 2012.

Naše laboratórium tu vykonáva skúšky striekaných betónov a periodické meranie prašnosti, hluku a plynných škodlivín pri výstavbe.

Finsko - ražba tunelu

Finsko - ražba tunelu. Laboratoř VHP - měření v pracovním prostředí.

Island - ražba tunelu

Island - ražba tunelu. Laboratoř VHP - měření v pracovním prostředí.

Srbsko - ražba tunelu

Srbsko - ražba tunelu. Zkušební laboratoř Zbraslav - zkoušky stříkaných betonů, laboratoř VHP - měření v pracovním prostředí.