Ďalej ponúkame

Ďalej ponúkame


Ďalej ponúkame meranie koncentrácie škodlivín, emisií stavebných strojov alebo pôdneho radónu a radónu v stavbách.

  • Meranie koncentrácií škodlivín na pracoviskách na povrchu aj v podzemí priamo meracími prenosnými analyzátormi a detektormi in-situ.
  • Meranie emisií stavebných strojov zachádzajúcich do podzemia.

Meranie koncentrácie pôdneho radónu a radónu v stavbách.