Laboratoře stavebních hmot Zobrazit v plné velikosti

Laboratoře stavebních hmot

Nabízíme kvalifikované provádění zkoušek v laboratoři i na stavbě v oblasti dopravního, inženýrského, pozemního a podzemního stavitelství. Ve zkušebních laboratořích pracují pracovníci s mnohaletou praxí ve zkušebnictví. Operativnost provádění zkoušek mimo dosah zkušební laboratoře je na rozsáhlých projektech zajišťována z kontejnerových semimobilních laboratoří.

Více informací

Provádíme akreditované zkoušky v následujících oblastech:

 • Zkoušky kameniva pro stanovení vhodnosti kameniva pro zabudování do stavebního díla nebo do stavební směsi a následnou kontrolu v nich
 • Zkoušky zemin a zemních vrstev pro stanovení vhodnosti zeminy na stavební dílo /popřípadě pro zlepšení zeminy/ a dále pro kontrolu podloží, násypového tělesa a pláně zemního tělesa.
 • Zkoušky směsí pro podkladní vrstvy stmelené i nestmelené a to jak zkoušky průkazní /návrh receptur/ tak i kontrolní při výstavbě stavebního díla.
 • Zkoušky betonů, stříkaných betonů a betonových konstrukcí včetně návrhu receptur směsí a to jak na zkušebních tělesech, tak i na betonové konstrukci metodami destruktivními i nedestruktivními.
 • Zkoušky asfaltových směsí a hotových asfaltových konstrukcí včetně návrhu receptur a to jak pro podkladní vrstvy, tak i pro asfaltový beton pro kryt vozovky a zkoušky hotové asfaltové vozovky
 • Odtrhové zkoušky izolačních a sanačních systémů

Uvedené zkoušky provádí pracovníci zkušebních laboratoří přímo na stavbách a v prostorách našich laboratoří.

 

Zkušební laboratoře zabezpečují i související činnosti a to zejména:

 • Vzorkování zdrojů stavebních materiálů a stavebních směsí včetně vyhodnocení jejich použití pro stavební dílo.
 • Destruktivní vzorkování stavebních konstrukcí - vývrty a výřezy.
 • Měření rovinatosti povrchu krytů a podkladních vrstev pozemních komunikací.
 • Zkoušení hydroizolačních systémů podzemních i jiných staveb.
 • Optimalizace účinků hutnících mechanismů.
 • Kontrola tlouštěk nátěrů ocelových konstrukcí.
 • Hodnocení vlastností materiálů pro stavby.
 • Konzultační a poradenskou činnost v souvislosti se zkušebnictvím a řízením kvality při výstavbě,
 • Měření integrity pilot (PET, CHUM)