SQZ má 20 let vzniku

SQZ má 20 let vzniku

 

SQZ slaví výročí a rozvíjí své laboratoře

Jaro 2019 je pro společnost SQZ ve znamení jubilea! Je tomu totiž 20 let, co firma vznikla a začala nabízet své služby v oblasti zkušebnictví ve stavebnictví. První provozovna SQZ byla zřízena v roce 1999 v Olomouci, kde má společnost dodnes i svoje sídlo.

Netrvalo dlouho a následovaly pobočky, respektive laboratoře v Praze: Rohanský ostrov, Zbraslav a Chotýšany. SQZ se postupně dostala také na Slovensko a působí v Bratislavě, Žilině, Badíně a Chmiňanech, v loňském a letošním roce byly zřízeny nově akreditované laboratoře v Kařezu u Plzně a v Lounech.

Těžiště své činnosti SQZ nachází zejména v oblasti výstavby dopravní infrastruktury jako jsou silnice, dálnice, železnice a vodní cesty, čemuž přizpůsobuje i sortiment. Společnost disponuje na trhu nejširší nabídkou zkoušení v rámci akreditace ve svém segmentu. Vedle klasického sortimentu - zkoušení betonu, kameniva, zemin, asfaltů a asfaltových směsí včetně návrhu průkazních zkoušek - SQZ zajištuje návrhy a zkoušení UPC, drátko a vlákno betonu, měření pracovního a nepracovního prostředí (hluk, prach, vibrace…), zpracování hlukových studií, měření pilot, měření a monitorování kanalizací nebo měření dopravního značení.

SQZ se dále významně podílí na projektech v rámci Modernizace dálnice D1, kde je mimo jiné autorem receptur CBK a podkladních vrstev a realizuje nedestruktivní měření konstrukcí moderní a perspektivní georadarovou metodou. v minulých letech společnost zajišťovala služby v oblasti vrtných průzkumných prací a diagnostických a průzkumných prací netuhých vozovek pro správce silnic a dálnic a pro projektanty.

Napříč celým trhem

Zákazníky SQZ jsou primárně členové Skupiny Metrostav. Ovšem větší část zákaznického portfolia tvoří externí velké a střední stavební firmy a skupiny včetně drobných odběratelů napříč celým trhem. Patří sem také projektanti, investoři, správci komunikací.

Laboratoře SQZ jsou akreditovány ČIA a SNAS a společnost má zaveden Integrovaný systém managementu kvality, enviromentu a bezpečnosti práce. Zaměstnanci publikují v odborných časopisech, přednášejí na konferencích či školách a jsou aktivními členy různých odborných pracovních skupin.

SQZ staví na odbornosti a zkušenosti zaměstnanců a podporuje jejich rozvoj. Mladí perspektivní absolventi jsou zařazování do Skupinového projektu rozvoje personálních rezerv.

Společnost je také členem organizací jako je Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Sdružení pro výstavbu silnic, Asociace akustiky a Česká silniční společnost. SQZ se chce také nadále rozvíjet odborně, územně, tržně a ekonomicky. Nelze než si přát mnoho zajímavých projektů a spokojených zákazníků v dalších letech.

Jiří Prokop, ředitel společnosti