NOVÉ laboratoře – Kařez u Plzně, Louny

NOVÉ laboratoře – Kařez u Plzně, Louny

 

Územní rozvoj společnosti SQZ se v letošní sezoně naplňuje ve dvou nově akreditovaných laboratořích v Kařezu u Plzně a v Lounech. Obě laboratoře jsou primárně zaměřeny na asfaltové technologie.

Lokace poboček je přímo na obalovnách, kde zajišťují zejména kontrolu výroby tzn. zkoušení vstupní a výstupních materiálů, návrhy receptur a nastavení obaloven.

Zakázková náplň se rozšiřuje i na kontrolu pokládek živičných směsí na stavbách. Zákazníky jsou jak členi Skupiny Metrostav, tak externí velké i malé stavební společnosti jenž tvoří větší podíl výkonu SQZ.

SQZ nachází své zákazníky i v oblasti investorů jako jsou ŘSD nebo krajské či městské organizace správy silnic.

Sortiment služeb nových poboček se rozvíjí a bude rozvíjet v návaznosti na potřeby svých zákazníků.