Měření dopravního značení

Od 09/2018 Rozšíření akreditovaných zkoušek o měření parametrů svislého a vodorovného dopravního značení; Ústřední laboratoř Praha

Akreditované měření parametrů dopravního značení:

Svislé dopravní značení:

  • stanovení součinitele retroreflexe RA (parametr noční viditelnosti značky řidičem při osvětlení světlomety jejich vozidel)
  • stanovení jasu a chromatičnosti (parametry denní viditelnosti značky: barevná jakost světla určená trichromatickými souřadnicemi x, y v kolorimetrickém trojúhelníku CIE a činitel jasu β).

Vodorovné dopravní značení (VDZ):

  • stanovení součinitele jasu při difúzním osvětlení QD (parametr denní viditelnosti VDZ, tak jak je viděno řidiči za denního světla, nebo při umělém osvětlení),
  • stanovení měrného součinitele svítivosti RL (parametr retroreflexe při noční viditelnosti VDZ, tak jak je viděno řidiči při osvětlení předními světlomety jejich vozidel),
  • stanovení trichromatických souřadnic a činitele jasu (parametry denní viditelnosti VDZ: barevná jakost světla určená trichromatickými souřadnicemi x, y v kolorimetrickém trojúhelníku CIE a činitel jasu β).

 

Měřicí přístroje k akreditovaným zkouškám ověřené Českým metrologickým institutem:

  • retroreflektometr Zehntner ZRM 6014,
  • retroreflektometr Zehntner ZRS 6060,
  • spektrofotometr HunterLab MiniScan EZ.

 

Kontaktní osoby

Martin Gulej - vedoucí ÚL Praha – 724278026, gulej@sqz.cz

Ing. Radek Matula, PhD. – specialista ÚL Praha – 737954668, matula@sqz.cz