Dále nabízíme

Dále nabízíme


  • Měření koncentrací škodlivin na pracovištích na povrchu i v podzemí přímo měřícími přenosnými analyzátory a detektory in-situ
  • Měření emisí stavebních strojů zajíždějících do podzemí dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 55/1966 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem
  • Měření půdního radonu a radonu ve stavbách