Služby

Podkategorie

Laboratoře stavebních hmot

Nabízíme kvalifikované provádění zkoušek v laboratoři i n...

Laboratoř měření fyzikálních veličin

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ HLUKU Měření hluku pro účely zákona ...

Dále nabízíme

Měření koncentrací škodlivin na pracovištích na povrchu i...

Měření dopravního značení

Od 09/2018 Rozšíření akreditovaných zkoušek o měření para...

Naše služby v referencích

Výběr našich služeb v referencích

NOVÉ laboratoře – Kařez u Plzně, Louny

  Územní rozvoj společnosti SQZ se v letošní sezoně napl...

Laboratoře stavebních hmot

Nabízíme kvalifikované provádění zkoušek v laboratoři i na stavbě v oblasti dopravního, inženýrského, pozemního a podzemního stavitelství. Ve zkušebních laboratořích pracují pracovníci s mnohaletou praxí ve zkušebnictví. Operativnost...

Autorizované měření hluku

Autorizované měření hluku

Autorizované měření prašnosti

Autorizované měření prašnosti

Měření koncentrací škodlivin

Měření koncentrací škodlivin na pracovištích na povrchu i v podzemí přímo měřícími přenosnými analyzátory a detektory in-situ

Měření emisí stavebních strojů

Měření emisí stavebních strojů zajíždějících do podzemí dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 55/1966 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem

Měření radonu

Měření půdního radonu a radonu ve stavbách

NOVÉ laboratoře – Kařez u Plzně, Louny

Územní rozvoj společnosti SQZ se v letošní sezoně naplňuje ve dvou nově akreditovaných laboratořích v Kařezu u Plzně a v Lounech. Obě laboratoře jsou primárně zaměřeny na asfaltové technologie. Lokace poboček je přímo na obalovnách, kde...