O společnosti

O společnosti

Společnost SQZ, s.r.o. byla založena v roce 1999. Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku je 8. března 1999.  Společnost je součástí koncernu Skupina Metrostav. Společnost SQZ, s.r.o. přijala a řídí se Etickým kodexem Skupiny MetrostavPorušení Etického kodexu Skupiny Metrostav můžete ohlásit zde.

V současné době je SQZ s.r.o. díky široké škále nabízených služeb schopna zajistit komplexní laboratorní služby ve všech oblastech zejména dopravního a inženýrského stavitelství.

Splnění požadavků zákazníků zabezpečují tři laboratoře akreditované ČIA pro zkušební činnost ve stavebnictví a laboratoř VHP autorizovaná SZÚ pro měření hluku, prašnosti a chemických škodlivin.

Činnost SQZ je soustředěna do středisek v Praze na Rohanském ostrově a Zbraslavi, Olomouci a Chotýšanech u Vlašimi.

SQZ, s.r.o. je společnost zabývající se kvalifikovaným prováděním laboratorních prací i zkoušením na stavbě ve všech oblastech zejména dopravního a inženýrského stavitelství.

Laboratoře jsou vybaveny moderní přístrojovou, lisovou, vrtnou a měřičskou technikou. Pracují v nich odborníci s mnohaletou praxí a zkušenostmi z velkých staveb doma i v zahraničí.