Společnost SQZ, s.r.o. 

Laboratorní služby ve všech oblastech zejména dopravního a inženýrského stavitelství

SQZ, s.r.o. je společnost zabývající se kvalifikovaným prováděním laboratorních prací i zkoušením na stavbě ve všech oblastech zejména dopravního a inženýrského stavitelství.

Laboratoře jsou vybaveny moderní přístrojovou, lisovou, vrtnou a měřičskou technikou. Pracují v nich odborníci s mnohaletou praxí a zkušenostmi z velkých staveb doma i v zahraničí.

Společnost je součástí koncernu Skupina Metrostav. Společnost SQZ, s.r.o. přijala a řídí se Etickým kodexem Skupiny MetrostavPorušení Etického kodexu Skupiny Metrostav můžete ohlásit zde.

SQZ má 20 let vzniku

SQZ slaví výročí a rozvíjí své laboratoře

Jaro 2019 je pro společnost SQZ ve znamení jubilea!

Je tomu totiž 20 let, co firma vznikla a začala nabízet své služby v oblasti zkušebnictví ve sta-vebnictví.

První provozovna SQZ byla zřízena v roce 1999 v Olomouci, kde má společnost dodnes i svoje sídlo.

SQZ je členem následujících organizací: