Společnost SQZ, s.r.o. 

Laboratorní služby ve všech oblastech zejména dopravního a inženýrského stavitelství

SQZ, s.r.o. je společnost zabývající se kvalifikovaným prováděním laboratorních prací i zkoušením na stavbě ve všech oblastech zejména dopravního a inženýrského stavitelství.

Laboratoře jsou vybaveny moderní přístrojovou, lisovou, vrtnou a měřičskou technikou. Pracují v nich odborníci s mnohaletou praxí a zkušenostmi z velkých staveb doma i v zahraničí.

Společnost je součástí koncernu Skupina Metrostav. Společnost SQZ, s.r.o. přijala a řídí se Etickým kodexem Skupiny MetrostavPorušení Etického kodexu Skupiny Metrostav můžete ohlásit zde.

SQZ je členem následujících organizací: